Inatsisartutlov nr. 19 af 1. december 2021 om ændring af landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Ændring af dato for ophævelse af landstingsforordningen) Historisk

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020 om ændring af landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Udvidelse af foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte samt sikring af kapacitetsmæssige ressourcer m.v.) foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. 3, ophæves.

 

§ 2

 

I landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 13. september 2006, Inatsisartutlov nr. 18 af 27. november 2018, Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 2. marts 2020, og Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 31 indsættes:
”  § 32.  Landstingsforordningen ophæves den 1. juli 2022.”

 

§ 3

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 15. december 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. december 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk