Selvstyrets bekendtgørelse nr. 68 af 25. november 2021 om generel dispensation fra § 5 i Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk Historisk

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 1, i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016, fastsættes:

 

Dispensation fra § 5 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 46 af 14. december 2020 om kystnært fiskeri efter hellefisk

 

  § 1.  De særskilte fartøjskvoter i forvaltningsområderne Uummannaq, Diskobugten og Upernavik forvaltes som en samlet fartøjskvote til udgangen af 2021. 

 

Ikrafttræden og ophør

 

  § 2.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. november 2021.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen ophører den 31. december 2021 kl. 23.59.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. november 2021

 

 

Aqqaluaq B. Egede
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/ Jørgen Isak Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk