Inatsisartutlov nr. 9 af 29. november 2013 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri (Præcisering af undtagelsesbestemmelsen for fiskeri i henhold til internationale fiskeriaftaler samt ændring vedr. tidspunktet for afgiftspligtens indtræden og beregningsgrundlaget for reguleringer på indtægtssiden) Historisk

§ 1

I inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012 om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri foretages følgende ændringer:


1.
§ 1, stk.2, affattes således:
Stk. 2.  Fiskeri i henhold til fiskeriaftaler mellem Naalakkersuisut og nationale eller overnationale myndigheder omfattes ikke af denne lov.”

2. § 2 affattes således:
§ 2.  Afgiftspligten indtræder på fangsttidspunktet.”

3. § 3, stk. 3, 1. pkt., affattes således:
”Prisudviklingen for hellefisk tager udgangspunkt i udviklingen i salgs- og eksportpriser for hellefisk fra Danmark.”§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2014 og har virkning for hellefisk, der fanges den 1. januar 2014 eller senere. Hellefisk, som fanges i perioden 1. januar til 31. december 2013, anses som udført eller overdraget til tredjemand senest den 31. marts 2014.Grønlands Selvstyre, den 29. november 2013Aleqa Hammond

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk