Inatsisartutlov nr. 14 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Præcisering vedrørende modregning i overskydende skatter)

§ 1

I landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 2 af 18. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 25 indsættes som stk. 7:
Stk. 7. Forinden tilbagebetaling af overskydende skat, foretages der modregning i tilbage-betalingsbeløbet af eventuelle restancer vedrørende:
1) indkomstskat,
2) afgifter, der tilkommer Grønlands Selvstyre,
3) tillæg, renter og gebyrer m.v. vedrørende indkomstskat,
4) andre fordringer, der tilkommer Grønlands Selvstyre. "

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft 1. december 2011.
Grønlands Selvstyre, den 22. november 2011
Kuupik Kleist

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk