Landstingslov nr. 28 af 18. december 2003 om ændring af landstingslov om fiskeri

§ 1

I landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002 foretages følgende ændringer:


1.
§ 5, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Kvoten for rejer ved Vestgrønland fordeles med 43% til den kystnære flådekomponent og 57% til den havgående flådekomponent."

 

§ 2

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. december 2003
Hans Enoksen

/

Simon Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk