Inatsisartutlov nr. 21 af 27. november 2018 om tillægsbevilling for 2017

  § 1. Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2017 fastsættes i bilag 1.

 

  § 2. Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2017 fastsættes i bilag 2.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2018

 

 

 

Kim Kielsen


Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk