Inatsisartutlov nr. 27 af 3. december 2018 om ændring af Inatsisartutlov om Kirken (Studieordninger om kateket- og organistuddannelserne og fortrolig afholdelse af orienterings- og udtalelsesmøder m.v.)

 

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 2 af 29. november 2013, foretages følgende ændringer:

 

1. § 20, stk. 1, 1. pkt. affattes således:

”Den kirkebogsførende præst fører tilsyn med præstegældets kirkebygninger med tilhørende ligkapeller.”

 

2. I § 20, indsættes som stk. 3:

”  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilsynet.”

 

3. § 25, stk. 2, affattes således:

”  Stk. 2.  Biskoppen skal fastsætte en studieordning om kateketuddannelsen, herunder om kursusudvalg, optagelseskrav, uddannelsens indhold og omfang samt uddannelsesbeviser. Biskoppen sender studieordningen til Naalakkersuisut til godkendelse.”

 

4. § 26, stk. 2, affattes således:

”  Stk. 2.  Biskoppen skal fastsætte en studieordning om organistuddannelsen, herunder om kursusudvalg, optagelseskrav, uddannelsens indhold og omfang samt uddannelsesbeviser. Biskoppen sender studieordningen til Naalakkersuisut til godkendelse.”

 

5. I § 26 e indsættes efter stk. 1, som nyt stykke:

”  Stk. 2.  Orienteringsmøder er ikke åbne for offentligheden. Eventuelle referater og noter fra møderne er fortrolige.”

 

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

 

6. I § 26 f indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

”  Stk. 2.  Trækker en ansøger sin ansøgning tilbage, efter at menighedsrepræsentationen har afgivet udtalelse og inden biskoppen har indgivet sin indstilling til Naalakkersuisut efter stk. 4, skal der afholdes nyt udtalelsesmøde. Har ansøgeren, der trækker sin ansøgning tilbage, ikke fået nogen stemmer ved det første udtalelsesmøde, skal der ikke afholdes et nyt udtalelsesmøde.

  Stk. 3.  Udtalelsesmøder er ikke åbne for offentligheden. Eventuelle referater eller noter fra møderne er fortrolige.”

 

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

 

7. I § 26 j indsættes efter stk. 1, som nyt stykke:

”  Stk. 2.  Orienteringsmøder er ikke åbne for offentligheden. Eventuelle referater og noter fra møderne er fortrolige.”

 

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

 

8. I § 26 k indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

”  Stk. 2.  Trækker en ansøger sin ansøgning tilbage, efter at menighedsrepræsentationen har afgivet udtalelse og inden biskoppen har indgivet sin indstilling til Naalakkersuisut efter stk. 4, skal der afholdes nyt udtalelsesmøde. Har ansøgeren, der trækker sin ansøgning tilbage, ikke fået nogen stemmer ved det første udtalelsesmøde, skal der ikke afholdes et nyt udtalelsesmøde.

  Stk. 3.  Udtalelsesmøder er ikke åbne for offentligheden. Eventuelle referater eller noter fra møderne er fortrolige.”

 

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2019.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 26. april 1985 om den grønlandske kateketuddannelse og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 1. december 1987 om den grønlandske organistuddannelse.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 3. december 2018

 

 

Kim Kielsen
Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk