Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 48 af 16. december 1994 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om udlejning af huse, hvortil der er ydet lån efter kapitel 4 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

§ 1.

I hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 22. marts 1994 om udlejning af huse, hvortil der er ydet lån efter kapitel 4 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri foretages følgende ændringer:

 

1. § 5, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Tilladelse til udleje kan betinges af, at lejer indbetaler huslejen til A/S Boligselskabet INI som afdrag på låntagers lån."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. december 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk