Landstingslov nr. 29 af 30. oktober 1992 om ændring af Landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg Historisk

§ 1.

I landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 foretages følgende ændring: "§ 25 ophæves."

 

§ 2.

Denne lov træder i kraft den 1. januar 1993.
Grønlands Hjemmestyre den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Ove Rosing Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk