Inatsisartutforordning nr. 9 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om alderspension (Udbetaling efter dødsfald) Historisk

§ 1

I Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, senest ændret ved landstingsforordning nr. 4 af 29. maj 2008, foretages følgende ændringer 


1.
Efter § 20, stk. 2 tilføjes:
Stk. 3.  I forbindelse med et dødsfald hos en gift eller samlevende pensionist modtager den efterladte den afdødes alderspension 2 måneder efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er indtruffet.”

 

§ 2

Inatsisartutforordningen træder i kraft den 1. juli 2010.
Grønlands Selvstyre, den 31. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Maliina Abelsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk