Landstingslov nr. l af 24. april 1996 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

§ 1

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som senest ændret ved landstingslov nr. 3 af 3. marts 1994, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 1, stk. 1 ophæves nr. 22 og 23.

2. I § 3, nr. 3 indsættes efter 1. pkt. som nyt pkt.: "Afgiftsfriheden ophører, når skibet eller flyet overgår til intern trafik i Grønland."

2. pkt. bliver herefter 3. pkt.

3. I § 3, nr. 4 ændres "skattemyndighederne" til: "Skattedirektoratet".

 

§ 2

Stk. 1. Landstingsloven træder i kraft straks og har virkning for varer, der indføres til afgiftsområdet på ikrafttrædelsesdatoen eller senere.
Stk. 2. For cd-plader, der indeholder opslagsværker, edb-arbejdsprogrammer o.l. har § 1, nr. 1 dog virkning fra og med den 22. februar 1996.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. april 1996
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk