Inatsisartutlov nr. 12 af 21. november 2022 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter (Ophævelse af afgift og fritagelse ved indførsel af køretøjer i forbindelse med statsbesøg m.v.)

§ 1

 

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 23 af 18. november 2019, foretages følgende ændringer:

 

1.  I § 1, stk. 1, ophæves nr. 11, 12, og 16, og nr. 17 affattes således:
” Nr. 17.
Andre varer af nr. 13-15, tilberedte eller konserverede,
a)  varer af lamme- og fårekød, henhørende under brugstariffens varekode 1602.10.00.0, 1602.90.71.0.10 og 1602.90.79.0.10 pr. kg. 25 kr. 00 øre.
b)  varer af hornkvæg, henhørende under brugstariffens varekode 1602.10.00.0 samt 1602.50.10.1 til og med 1602.50.90.9 og 1602.90.61.0 samt 1602.90.69.0. pr. kg. 4 kr. 00 øre.
c)  varer af svinekød, henhørende under brugstariffens varekode 1602.10.00.0 samt 1602.41.10.1 til og med 1602.49.90.0 og 1602.90.51.0 pr. kg. 2 kr. 00 øre.
d)  pølser af enhver art, herunder lever og blodpølser henhørende under brugstariffens kapitel 16.01. pr. kg. 3 kr. 00 øre.
e)  varer af lever, henhørende under brugstariffens varekode 1602.20.10.0 og 1602.20.90.0.   pr. kg. 2 kr. 50 øre.”

 

2. I § 2 indsættes som stk. 5: 
”  Stk. 5.  Der kan indrømmes afgiftsfrihed ved indførsel af afgiftspligtige køretøjer, der anvendes af rigsmyndighederne eller andre landes myndigheder i forbindelse med statsbesøg m.v., når køretøjerne er bestemt til genudførsel senest 30 dage efter indførslen.”

 

3. § 3, nr. 1, litra d-f, affattes således:
”d)  der er mindre selvkørende arbejdsredskaber og traktorer,
e)  der tilhører fremmede magters diplomatiske eller udsendte konsulære repræsentationer, og
f)  mindre terrængående køretøjer med 4 hjul eller flere (ATV, UTV o.l.).”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2023.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 21. november 2022

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk