Selvstyrets bekendtgørelse nr. 36 af 16. december 2022 om dispensation fra § 3, stk. 3, i Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter krabber Historisk

I medfør af § 10 a, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016, fastsættes:

 

Dispensation fra § 3, stk. 3, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2022 om fiskeri efter krabber

 

  § 1.  Et fartøj kan være påført en licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber i mere end 3 forvaltningsområder i perioden 13. december 2022 indtil den 31. december 2022 kl. 23.59.

 

Ikrafttræden og ophævelse

 

  § 2.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. december 2022.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen ophæves den 31. december 2022 kl. 23.59.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. december 2022

 

 

 

Karl Tobiassen
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/ Jørgen Isak Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk