Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd (Ændring af udpegningsperioden for Børnetalsmanden og medlemmer af Børnerådet)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd foretages følgende ændring:

 

1. § 4, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Børnetalsmanden udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske.”

 

2. § 4, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan afsætte Børnetalsmanden inden for udpegningsperioden, såfremt 1 eller flere af nedenstående betingelser er opfyldt:
1)  Børnetalsmanden gør sig skyldig i grov forsømmelse i udøvelsen af Børnetalsmandens opgaver i henhold til denne Inatsisartutlov.
2)  Børnetalsmanden handler på en måde, der i betydelig grad svækker tilliden til, at Børnetalsmanden vil udføre Børnetalsmandens opgaver i henhold til denne Inatsisartutlov på betryggende vis.
3)  Børnetalsmanden indstilles til afsættelse af mindst 5 medlemmer af Børnerådet, og Naalakkersuisut efter en grundig undersøgelse af forholdet finder, at der skal ske afsættelse af Børnetalsmanden. Indstillingen skal være skriftlig og begrundet.”

 

3. § 5, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år, således at 3 medlemmer udpeges hvert 2. år. Medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget. Genudpegning kan ske 1 gang.”

 

4. § 7 affattes således:
”  § 7.  Naalakkersuisut kan afsætte et medlem af Børnerådet inden for udpegningsperioden, såfremt 1 eller flere af nedenstående betingelser er opfyldt:
1)  Medlemmet af Børnerådet gør sig skyldig i grov forsømmelse i udøvelsen af medlemmets opgaver i henhold til denne Inatsisartutlov. 
2)  Medlemmet af Børnerådet handler på en måde, der i betydelig grad svækker tilliden til, at medlemmet vil udføre medlemmets opgaver i henhold til denne Inatsisartutlov på betryggende vis.
3)  Medlemmet af Børnerådet indstilles til afsættelse af 6 medlemmer af Børnerådet, og Naalakkersuisut efter en grundig undersøgelse af forholdet finder, at der skal ske afsættelse af medlemmet af Børnerådet. Indstillingen skal være skriftlig og begrundet.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020. § 1, nr. 1 og 3, har virkning for udpegning eller genudpegning af Børnetalsmanden og medlemmer af Børnerådet efter Inatsisartutlovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Udpegning af medlemmer af Børnerådet efter § 6, stk. 2, i Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd, sker efter denne Inatsisartutlovs ikrafttræden første gang alene for en periode på 2 år.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk