Inatsisartutlov nr. 21 af 21. november 2022 om ændring af landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske Organisation (Nedsættelse af bestyrelse for Nukissiorfiit)

§ 1

 

I landstingsforordning nr. 8 af 19. december 1986 vedrørende Grønlands tekniske Organisation, som ændret ved Landstingsforordning nr. 18 af 28. oktober 1993, Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997, Landstingsforordning nr. 5 af 29. oktober 1999, Landstingsforordning nr. 6 af 21. maj 2002 og Landstingsforordning nr. 10 af 19. november 2007, foretages følgende ændringer:

 

1. § 3, stk. 2, affattes således:
  Stk. 2.  Nukissiorfiit ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en direktør, der varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen udpeges af Naalakkersuisut. Direktøren udpeges af Naalakkersuisut efter indhentet indstilling fra bestyrelsen.”

 

2. Overalt i landstingsforordningen ændres ”Landsstyret” til ”Naalakkersuisut”, ”Hjemmestyrets” til ”Selvstyrets”, ”Hjemmestyrevirksomhed” til ”Selvstyrevirksomhed” og ”Landstingets” til ”Inatsisartuts”. Endvidere ændres ”GTO” i §§ 2, 3 og 4 til ”Nukissiorfiit”.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2023.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 21. november 2022.

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk