Inatsisartutlov nr. 17 af 8. juni 2017 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Ændring af 7-års regel for overtagelse af personalebolig)

§ 1

I landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, som ændret ved Landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006 og Landstingsforordning nr. 9 af 5. december 2008, foretages følgende ændringer:


1. 
§ 21, stk. 2, affattes således:
  "Stk. 2.  En lejer, der i de seneste 5 år har beboet en personalebolig, har ret til at overtage sin nuværende personalebolig som en almindelig udlejningsbolig, jf. dog stk. 4."

2.  § 21, stk. 4, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-4 bliver herefter 1-3.


§ 2

 Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august 2017.Grønlands Selvstyre, den 8. juni 2017


Kim Kielsen 

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk