Inatsisartutlov nr. 2 af 29. maj 2020 om ændring af inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut (Spørgsmål til Naalakkersuisut)

§ 1

 

I inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, som ændret ved inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013 og inatsisartutlov nr. 30 af 9. december 2015, foretages følgende ændringer:

 

1. § 12 affattes således:
  § 12.  Ønsker et medlem af Inatsisartut at indhente oplysninger om et offentligt anliggende, kan dette ske ved spørgsmål til Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut er ikke forpligtet til at besvare et spørgsmål, hvis:
1) Naalakkersuisut ikke er i stand til at tilvejebringe oplysninger til brug for besvarelsen,
2) tilvejebringelse af oplysninger til brug for besvarelsen ville kræve et betydeligt forbrug af tid og ressourcer, eller
3) de ønskede oplysninger er omfattet af tavshedspligt.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2020.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 29. maj 2020

 

 

 

Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk