Landstingslov nr. 6 af 9. april 1992 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil foretages følgende ændringer:

 

1. I § 10, stk. l ændres "kr. 12.000." til: "kr. 18.000."

2. I § 10, stk. 2 ændres "kr. 3.000" til: "kr. 4.500"

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft 1. maj 1992 og har virkning fra og med juli kvartal 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. april 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk