Inatsisartutlov nr. 19 af 11. november 2015 om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget (Finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2016). Historisk

§ 1

I Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget som ændret ved Landstingslov nr. 1 af 23. maj 2000 foretages følgende ændringer:


1.
I § 10 indsættes som nyt stk. 2-6:
"Stk. 2. Finansloven for 2016 skal vedtages senest den 22. november 2015.
Stk. 3. Udskrivningsprocenten for landsskatten for 2016 skal fastsættes senest den 22. november 2015.
Stk. 4. Udskrivningsprocenten for den særlige landskat for 2016 skal fastsættes senest den 22. november 2015.
Stk. 5. Udskrivningsprocenten for kommuneskatten for 2016 skal fastsættes senest den 7. december 2015.
Stk. 6. Takster for 2016 for børns ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen fastsættes senest den 7. december 2015."


§ 2

Denne Inatsisartutlov træder i kraft straks efter vedtagelse i Inatsisartut. Loven har gyldighed til den 1. januar 2016.
Grønlands Selvstyre, den 11.november 2015.Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk