Inatsisartutlov nr. 19 af 28. november 2016 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Korrektion af § 31 i den grønlandske lovtekst)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension foretages følgende ændring:

1. § 31 affattes således:
31.  Retten til førtidspension indtræder den 1. i måneden efter, at betingelserne er opfyldt, og kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse og tilkendt førtidspension.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. december 2016.
  Stk. 2.  Ved ansøgning om førtidspension, indgivet i perioden fra og med den 1. juli 2016 til denne Inatsisartutlovs ikrafttræden, indtræder retten til førtidspension den 1. i måneden efter, at ansøgningen er indgivet og betingelserne opfyldt.Grønlands Selvstyre, den 28. november 2016


Kim Kielsen 

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk