Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 2. marts 2020 om ændring af bilag 1 til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme Historisk

I medfør af § 2, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og efter høring af Landslægeembedet fastsættes:

 

§ 1. På liste A i bilag 1 til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme optages 2019 Corona virus (COVID-19).
  Stk. 2. Bilag 1 til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme affattes herefter som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. marts 2020.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 13. september 2006 om ændring af bilag 1 til landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.
Grønlands Selvstyre, den 2. marts 2020
Martha Abelsen

/

Tine Pars

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk