Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. august 2016 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2017

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 8 af 6. juni 2016, fastsættes:

 

  § 1.  Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2017 følgende tilskud:

Kommune Kujalleq..................................................................... kr. 105.356.000
Kommuneqarfik Sermersooq...................................................... kr.   35.371.000
Qeqqata Kommunia ................................................................... kr. 104.892.000
Qaasuitsup Kommunia................................................................ kr. 259.084.000

  Stk. 2.  Tilskuddene udbetales af Landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

  § 2.  I 2017 fordeles som fælleskommunal skat kr. 495.000.000 samt regulering, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 2012, begge år inklusiv, kr. 26.000, for 2013 kr. 0, for 2014 kr. 11.301.000 og for 2015 kr. -1.624.000, i alt kr. 504.703.000.
  Stk. 2.  Den fælleskommunale skat afregnes til Landskassen på samme måde som landsskatten.
  Stk. 3.  Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års fordeling af fælleskommunal skat.

  § 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.Grønlands Selvstyre, den 8. august 2016

 

Randi Vestergaard Evaldsen

/

Nikolai S. Christensen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk