Inatsisartutlov nr. 36 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn (Sproglig præcisering af § 32, stk. 1, og § 46, stk. 5, i den grønlandske lovtekst)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn foretages følgende ændringer:


1.
§ 32, stk. 1, affattes således:
”Et barn, eller en ung i efterværn, der er anbragt uden for hjemmet uden for hjemstedet, har ret til 2 årlige besøgsrejser til hjemmet.”

2.§ 46, stk. 5, affattes således:
”  Stk. 5.  Ved anbringelse udenfor hjemmet skal kommunalbestyrelsen sørge for, at relevante dele af handleplanen udleveres til anbringelsesstedet.”


§ 2

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. december 2017.Grønlands Selvstyre den 23. november 2017


Kim Kielsen


Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk