Landstingsforordning nr. 5 af 11. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om institutioner med særlige formål for voksne

§ 1.

I landstingsforordning nr. 6 af 28. april 1988 om institutioner med særlige formål for voksne foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 1 affattes således:
"Udgifterne til etablering og drift af landsdækkende institutioner kan helt eller delvist afholdes af landskassen."

2. § 6, stk. 2 affattes således:
"Landskassen kan efter nærmere af Landsstyret fastsatte regler yde tilskud til etablering og drift af ikke-landsdækkende institutioner, jf. § 4, stk. 1."

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. juni 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. maj 1993
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk