Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. juli 2002 om ændring af bekendtgørelse nr. 6 af 8. februar 2001 om jagt på rensdyr Historisk

§ 1.

I § 6 indsættes følgende som nyt stk. 4:

Stk. 4. Al kød fra nedlagt rensdyr skal medbringes fra jagten. Andre dele af fangsten skal så vidt muligt medbringes, når fangstpladsen forlades eller placeres således at de ikke er til gene ved teltpladser eller fangsthytter.

 

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2002.


Grønlands Hjemmestyre, den 16. juli 2002


Hans Enoksen

/

Emanuel Rosing

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk