Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 9. oktober 2019 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2020

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 11 af 1. juni 2017, fast­sæt­tes:

 

  § 1.  Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2020 følgende tilskud:
1)  Kommune Kujalleq: kr. 117.524.000.
2)  Kommuneqarfik Sermersooq: kr. 41.220.000.
3)  Qeqqata Kommunia: kr. 110.405.000.
4)  Avannaata Kommunia: kr. 186.900.000.
5)  Kommune Qeqertalik: kr. 146.842.000.
  Stk. 2.  Tilskuddene udbetales af Landskassen med 1/12 i hver af årets måne­der som tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

  § 2.  I 2020 fordeles som fælleskommunal skat kr. 555.000.000 samt regu­le­ring, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 2015, begge år inklusiv, kr. -2.603.000, for 2016 kr. -2.797.000 for 2017 kr. 24.330.000 og for 2018 kr. 28.961.000, i alt kr. 602.891.000.
 
Stk. 2.  Den fælleskommunale skat afregnes til Landskassen på samme måde som landsskat­ten.
 
Stk. 3.  Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års for­de­ling af fælleskommu­nal skat.

  § 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.
Grønlands Selvstyre, den 9. oktober 2019
Vittus Qujaukitsoq

/

Nikolai S. Christensen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk