Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 18. september 2017 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2018

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i Landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 11 af 1. juni 2017, fastsættes:

  § 1.  Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2018 følgende tilskud:

Kommune Kujalleq ..................................................................... kr. 109.914.000
Kommuneqarfik Sermersooq ......................................................  kr.  41.495.000
Qeqqata Kommunia .................................................................... kr. 113.771.000
Avannaata Kommunia ................................................................. kr. 175.562.000
Kommune Qeqertalik .................................................................. kr. 122.019.000

  Stk. 2.  Tilskuddene udbetales af Landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

  § 2.  I 2018 fordeles som fælleskommunal skat kr. 530.000.000 samt regulering, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 2013, begge år inklusiv, kr. 2.645.000, for 2014 kr. -3.965.000 for 2015 kr. 34.080.000 og for 2016 kr. 0, i alt kr. 562.760.000.
  Stk. 2.  Den fælleskommunale skat afregnes til Landskassen på samme måde som landsskatten.
  Stk. 3.  Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års fordeling af fælleskommunal skat.

  § 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 18. september 2017


Aqqaluaq B. Egede

/

Nikolai S. Christensen


Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk