Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 28. juni 2017 om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder og Hjemmestyrets bekendtgørelse om beregning af omsætning med videre i landstingslov om konkurrence

I medfør af § 44, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fastsættes:


  § 1.
  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 27. juni 2008 om tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder ophæves.

  § 2.  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 1. juli 2008 om beregning af omsætning med videre i landstingslov om konkurrence ophæves.

  § 3.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2017.Grønlands Selvstyre, den 28. juni 2017


Hans Enoksen

/

Isak Nielsen Kleist

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk