Inatsisartutlov nr. 8 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Overførsel af pensionsordninger til udlandet)

§ 1

I landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 9 af 8. juni 2014, foretages følgende ændring:

1.  § 40, stk. 8, affattes således:
”Afgift i henhold til § 46 i landstingslov om indkomstskat tilfalder Landskassen.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2016.Grønlands Selvstyre, den 6. juni 2016


Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk