Landstingslov nr. 14 af 19. oktober 1989 om anvendelse af sommertid Historisk

§ 1. Landsstyret kan for en periode af året træffe bestemmelse om at tidspunktet for døgnets begyndelse forskydes l time i forhold til normal tidsregning (sommertid). Der kan samtidig fastsættes de nødvendige overgangsbestemmelser.

§ 2. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1990 på betingelse af, at folketinget vedtager lov for Grønland om sommertid.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. oktober 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk