Inatsisartutlov nr. 10 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. (Vederlagsperiodens start )

§ 1

I landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v., som ændret ved blandt andet inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011 og senest ved inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2015 foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, 1.-2. pkt., affattes således:
 ”Et medlem af Inatsisartut oppebærer vederlag og omkostningstillæg fra valgdagen. Et medlem, som indtræder i anledning af et andet medlems død eller endelige udtræden af Inatsisartut, oppebærer dog først vederlag fra den dag, hvor medlemmet indtræder.”

2. § 6, stk. 4, 1. pkt., affattes således:
”Formanden for Inatsisartut, Formanden for Naalakkersuisut og medlemmer af Naalakkersuisut oppebærer vederlag fra den dag, de indtræder i hvervet og indtil udgangen af den måned, hvor hvervet ophører.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2016.Grønlands Selvstyre, 6. juni 2016.


Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk