Inatsisartutlov nr. 2 af 29. maj 2017 om ændring af Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og på visse andre fiskearter (Ændring af afgift på makrel) Historisk

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012 om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 9 af 29. november 2013, Inatsisartutlov nr. 10 af 8. juni 2014, Inatsisartutlov nr. 35 af 9. december 2015 samt Inatsisartutlov nr. 9 af 6. juni 2016 foretages følgende ændringer:


1.   
I § 3a, stk. 1, nr. 3, litra a, ændres ”pr. kg. 0 kr. 95 øre.” til: ”pr kg. 0 kr. 40 øre.”

2.   I § 3a, stk. 1, nr. 3, litra b, ændres ”pr. kg. 1 kr. 50 øre.” til: ”pr. kg. 1 kr. 00 øre.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2017.


Grønlands Selvstyre, den 29. maj 2017


Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk