Inatsisartutlov nr. 8 af 29. november 2013 om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på køretøjer, der anvender el og brint som drivmiddel (Midlertidig afgiftsfritagelse) Historisk

§ 1.  Afgiftspligten i § 1, stk. 1, nr. 21, i landstingslov om indførselsafgifter og § 2, stk. 1, i landstingslov om afgifter af motorkøretøjer omfatter indtil 1. januar 2018 ikke køretøjer, der alene anvender el eller brint som drivmiddel, samt plug-in-hybridbiler, som anvender genopladelige batterier til energilagring.

§ 2.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2014. Loven har gyldighed til den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 29. november 2013Aleqa Hammond

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk