Inatsisartutlov nr. 23 af 13. november 2017 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Rettelse af fejl i § 63, stk. 2)

§ 1

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 18 af 26. juni 2017, foretages følgende ændringer:

 
1.
 § 63, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Inatsisartut fastsætter under en samling i første halvdel af året forud for det pågældende kalenderår udskrivningsprocenten for den fælleskommunale skat efter høring af kommunerne.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 13. november 2017


Kim Kielsen 


Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk