Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 25. januar 2022 om midlertidigt forbud mod salg af alkoholdige drikke Historisk

I medfør af § 41, stk. 1 og 2, og § 43, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for: 
1)  Kommune Kujalleq.
2)  Kommuneqarfik Sermersooq.
3)  Qeqqata Kommunia.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for toldfrit salg i lufthavne med flyforbindelser til udlandet, jf. § 1, stk. 3 i Inatsisartutlov om alkohol.

 

Midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

 

  § 2.  Det er midlertidigt forbudt at sælge og udskænke drikke med en alkoholvolumenprocent på 2,25 volumenprocent og derover, jf. § 2, stk. 1 i Inatsisartutlov om alkohol.

 

Sanktioner

 

  § 3.  Ved overtrædelse af § 2 kan der idømmes foranstaltninger i form af bøde.

 

Ikrafttræden

 

  § 4.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. januar 2022.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen i henhold til § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 er gældende til og med den 9. februar 2022.
  Stk. 3.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen i henhold til § 1, stk. 1, nr. 3 er gældende til og med den 1. februar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. januar 2022

 

 

 

Pele Broberg på vegne af Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

 

/ Aka Olesen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk