Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 28. marts 2020 om midlertidig forbud mod salg af alkoholdige drikke Historisk

I medfør af § 41, stk. 1 og 2, og § 43, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for Nuuk, Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat i Kommuneqarfik Sermersooq.

 

Midlertidig forbud mod salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

 

  § 2.  Det er midlertidigt forbudt at sælge og udskænke drikke med en alkoholvolumenprocent på 2,25 volumenprocent og derover, jf. § 2, stk. 1 i Inatsisartutlov om alkohol.

 

Sanktioner

 

  § 3.  Ved overtrædelse af § 2 kan der idømmes foranstaltninger i form af bøde.

 

Ikrafttræden

 

  § 4.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. marts 2020, kl. 20:00 og ophæves den 15. april 2020, kl. 10:00.

 

                     

Grønlands Selvstyre, den 28. marts 2020

 

 

Martha Abelsen                                         

/

Tine Pars

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk