Inatsisartutlov nr. 32 af 25. november 2022 om ændring af Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut (Mulighed for Inatsisartut at afholde møder elektronisk)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013, Inatsisartutlov nr. 30 af 9. december 2015, Inatsisartutlov nr. 2 af 29. maj 2020 og Inatsisartutlov nr. 4 af 19. november 2021, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 8 indsættes som stk. 2:
“  Stk. 2.  Inatsisartut kan uanset stk. 1 afholde møder elektronisk, når Formandskabet for Inatsisartut vurderer sagen uopsættelig.”

 

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft dagen efter, at Inatsisartutloven er kundgjort.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. november 2022

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk