Inatsisartutlov nr. 4 af 30. maj 2014 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse (Gymnasial enkeltfagsundervisning, studieforberedende kurser og faglige mindstekrav)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse foretages følgende ændringer:


1.
 I § 1 indsættes som stk. 5-6:
Stk. 5.  Der kan udbydes undervisning i enkelte fag i den gymnasiale uddannelse.
Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om undervisning i enkelte fag i den gymnasiale uddannelse, herunder om udbud og adgang.”

2.  Efter § 1 indsættes:
"§ 1a.  Naalakkersuisut kan etablere studieforberedende kurser, der giver adgang til visse korte og mellemlange videregående uddannelser i Grønland.
Stk. 2. 
Naalakkersuisut kan fastsætte regler om studieforberedende kurser, herunder om udbud, kapacitetsstyring, adgang og optagelse, organisering og indhold, evaluering og dokumentation, mødepligt og aktiv deltagelse m.v., understøttende aktiviteter og finansiering og deltagerbetaling.”

3.  § 57, stk. 2, affattes således:
”Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om faglig og pædagogisk kompetence, herunder om faglige mindstekrav og om mulighederne for at fravige de i §§ 58-59 fastsatte krav.”§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2014.Grønlands Selvstyre, 30. maj 2014.Aleqa Hammond

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk