Landstingslov nr. 10. af 13. juni 1994 om ændring af forskellige afgiftslove

§ 1

I landstingslov nr. 8 af 31. oktober 1987 om stempelafgift, som senest ændret ved landstingslov nr. 4 af 3. marts 1994, foretages følgende ændring:

I § 28 indsættes som stk. 4:
"Stk. 4. Bøden tilfalder landskassen."

 

§ 2

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer, som senest ændret ved landstingslov nr. 13 af 30. oktober 1992, foretages følgende ændring:

I § 19 indsættes som stk. 4:
"Stk. 4. Bøden tilfalder landskassen."

 

§ 3

I landstingslov nr. 7 af 31. oktober 1987 om lotteriafgift, som ændret ved landstingslov nr. 5 af 9. april 1992, foretages følgende ændring:

I § 6 indsættes som stk. 4:
"Stk. 4. Bøden tilfalder landskassen."

 

§ 4

I landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil, som ændret ved landstingslov nr. 6 af 9. april 1992, foretages følgende ændring:

I § 16 indsættes som stk. 4:
"Stk. 4. Bøden tilfalder landskassen."

 

§ 5

Landstingsloven træder i kraft den 1. august 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. juni 1994
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk