Bilag 2. Vedligeholdelsesanvisning

 

1. Generelt:

Vedligeholdelsesvejledningen beskriver noget generelt om vedligeholdelsen og brugen af boligen og det til boligen hørende inventar m.m.

Der er placeret mange forskellige materialer, installationer m.m. i den enkelte bolig, og denne vedligeholdelsesvejledning fortæller lidt om, hvad man som beboer må, og hvordan man bør behandle de forskellige ting i boligen.

Fælles for vedligeholdelse gælder, at arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Som en hjælp til Dem, og for at det bedste resultat kan opnås, skal vi foreskrive: At De når eller hvis De ønsker at gennemføre vedligeholdelsesarbejder for egen hånd i boligen følger anviste behandlingsformer. Ved tvivlstilfælde spørg udlejer. Lad være med at foretage forsøg, det kan blive dyrt.


1.2. Malerbehandlinger:

Før en malerbehandling skal man sikre sig, at underlaget er fast, rent, smittefrit og tørt. Det kan godt betale sig at gøre forarbejdet grundigt og godt, så man kan få de bedste betingelser for et pænt slutresultat.

Det er vigtigt at der foretages en grundig afvaskning med et grundrengøringsmiddel, der er egnet til rengøring af malede flader, inden en ny malerbehandling, samt en afvaskning med rent vand.

De færdige overflader skal fremstå ensartede i kulør og glans. Huller og revner skal være lukkede. Flader og kanter skal være glatte at føle på. Alle malervarer skal være anerkendte materialer.


2. Malede lofter:

Som lejer må man gerne male/hvidte lofter, men vi skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med en vis risiko.

Vi er jævnligt udsat for afskalling af lofter, når de bliver malet/hvidtet, og risikoen er ikke mindre, når man selv udfører arbejdet.

Når man selv går i gang, skal man være opmærksom på følgende:


2.1. Afsmittende lofter:

Start med at skrabe løstsiddende maling ned. Hvis man ikke ved, hvilken slags maling der er brugt tidligere, prøvevaskes et lille stykke først.

Hvis malingen opløses i vand, er man sikker på, at loftet er malet med limfarve.

Limfarven vaskes derefter ned med en svamp eller lignende. Vask grundigt efter med rent vand.

Hvis det er gipslofter, skal man være forsigtig med anvendelse af vand, da kartonbelægningen kan ødelægges.

Efter afrensning grundes hele loftet, hvorefter det udspartles og stryges til slut med en vandbaseret alkyd loftsmaling eller plastmaling.


2.2. Ikke afsmittende lofter:

Her startes med, at man skraber løstsiddende maling ned og eventuelle huller udspartles.

Derefter foretages en afvaskning af loftet.

Pletterne grundes, hvorefter loftet stryges med vandbaseret alkydmaling eller plastmaling.


2.3. Trælofter:

Den daglige rengøring kan klares med en afstøvning eller ved støvsugning.

Ved en grundigere rengøring skal loftet vaskes ned med et grundrengøringsmiddel.

Trælofter må ikke males uden forudgående tilladelse fra udlejer.


3. Vægge:

3.1. Tapetsering:

I handelen findes der et utal af tapeter i forskellige prislejer og vi skal ikke anbefale den ene eller den anden type, men henvise til tapetleverandøren. Man skal få oplyst, hvordan bunden, der skal tapetseres på, skal se ud, hvilken tapetklister der skal anvendes osv.


3.2. Forarbejde:

Alt begynder med forarbejdet. Sjusker man, eller springer man over forarbejdet, bliver resultatet sjældent, som man ønsker det. Måske må man endog tapetsere om, og hvad koster det ikke i spild af penge og tid.


3.3. Behandlingsanvisning:

Allerede tapetserede vægge eftergås for løst tapet, fjernelse af skruer og søm m.v. Huller spartles ud og eventuel overlæg fra eksisterende tapet afhøvles og slibes.

Ved tapetsering af vægge skal tapet opsættes jævnt - uden rynker og synlige samlinger (stødes sammen).

Ved tapetsering med Rutex (savsmuldstapet) og andre struktur/skumtapeter - skal tapeten opsættes jævnt - uden rynker og synlige samlinger. Heller ikke samlinger fra bagved siddende tapet må være synlige.

Der må ikke opsættes tapet ovenpå Rutex og andre struktur/skumtapeter eller hessian.

Vægge, der er tapetseret med Rutes og andre struktur/skumtapeter, må kun males. Det samme gælder for i forvejen malede vægge, hvor der ikke er opsat tapet.

Hessian som væg- eller loftsbeklædning vil ikke kunne godkendes ved fraflytning, men skal - hvis ikke det er nedtaget ved syn - nedtages for Deres regning.

Det samme gælder for opsatte panelplader og strukturmaling.

Døre og låger må ikke tapetseres.


3.4. Plastmaling af vægge:

Vægge, der er tapetseret med savsmuldstapet, strukturtapet eller lignende, må males. Det samme gælder i forvejen malede vægge, hvor der ikke er opsat tapet.

Væggene skal fremtræde jævnt og være ensartet malet. Der må ikke forekomme maling på fodpaneler, indfatninger og gulve, stikkontakter etc.

Husk derfor altid at sørge for god afdækning. Er der alligevel kommet maling på fodpaneler, indfatninger, kontakter og gulve m.v., hæfter fraflytter for retablering.

Gipsonitpladevægge - her skal De være opmærksom på, at vandafdampning skal anvendes med forsigtighed, da kartonbelægningen kan ødelægges.


3.5. Behandlingsanvisning:

Vask – udgipsning – plastvægmaling (glans 5).


3.6. Under-/overvægge i vådrum:

Beton/finpuds.

Vask – udgipsning (cementspartelpulver) – acrylplastmaling (glans 50).

Vægge i våde rum skal før en malebehandling rengøres grundigt med eddikesyre (2 dl 32% eddikesyre i 8-10 liter vand) samt eftervaskes med rent vand.


4. Gulve:

4.1 Trægulve og dørtrin:

Trægulve og dørtrin, der er lakeret, skal vedligeholdes så ofte, at de fremtræder vedligeholdt, uden af der er synlige tegn på, at lakken er slidt igennem til gulvbrædderne. Forinden gulvet lakeres, skal der foretages en afrensning for fedt og snavs, og dette foretages med almindelig sæbevand (ikke sulfo).

Derefter vaskes med varmt eddikevand (2 dl. 32 % eddikesyre til en spand vand). Der vaslkes efter med flere hold rent vand, hvorefter gulvet skal være helt tørt, inden lakeringen foretages.

Forud for lakeringen skal gulvet desuden matteres – da der ellers ikke opnås tilstrækkelig vedhæftning.

Forinden gulvet lakeres, kan der foretages en partiel lakering af nedslidte og særligt udsatte steder. Gulvet støvsuges, og lakken påføres ufortyndet i fyldigt lag. Såfremt der ønskes en overflade, der ikke er blank, kan der til oplakering anvendes selvhærdende mat plastiklak.

Har gulvet været bonet, kan dette ikke fjernes ved almindelig rengøring, men kun ved afslibning. Gulvafslibning/gulvafhøvling skal foretages af fagfolk.

Gulve må ikke ludbehandles. (En undtagelse herfra er dog gulve, der i forvejen er ludbehandlede).


4.2. Korkgulve:

Undgå brug af vand til daglig rengøring. Når korkgulvet trænger til ekstra rengøring, vaskes i vand tilsat syntetisk rengøringsmiddel. Stærke opløsningsmidler som acetone og fortynder må ikke anvendes.

Daglig rengøring klares ved støvsugning, og ved grundigere rengøring tørres gulvet med en hårdt opvredet klud.

Efterbehandling af korkgulve med lak - følg brugsanvisningen. Lav altid et prøve felt inden den egentlige lakering.


4.3. Vinylgulve:

Vinylgulve vaskes i vand tilsat sæbe eller syntetiske rengøringsmidler. Det frarådes at bone, da vinylgulve så bliver meget glatte.


4.4. Terrazzogulve og Stiftmosaikgulve:

Terrazzogulve og stiftmosaikgulve holdes ved jævnlig afvaskning med sæbevand (sæbespåner eller blød sæbe), der uden afskylning giver en smuk jævn, halvmat overflade.

Syntetiske rengøringsmidler må ikke bruges på terrazzogulve og stiftmosaikgulve. .

Da kalken i vandet kan give gulvet et gråt slør, kan De enten behandle det med selvblankende, metalliseret vandvoks eller med stenpolitur, der i modsætning til vandvoks ikke nedsætter skridsikkerheden.

Hvis der sker gråfarvning, må den ikke fjernes med saltsyre, men ved skuring med kalkopløsende rengøringspulver eller med eddike på en klud.