Bilag 1. Indholdsfortegnelse

 

Indhold

Kapitel 1: Anvendelsesområde.

Kapitel 2: Midlertidig indkvartering.

Kapitel 3: Ventelister og anvisning.

Kapitel 4: Boligafdelinger.

Kapitel 5: Stiftende afdelingsmøde og afdelingsbestyrelser i boligafdelinger.

Kapitel 6: Henlæggelser, vedligeholdelse og drift.

Kapitel 7: Beregning af boligareal.

Kapitel 8: Varmeregnskab og vandregnskab.

Kapitel 9: Forbedringer og godtgørelse.

Kapitel 10: Fremleje og boliggaranti.

Kapitel 11: Boligbytning og ønskeflytning.

Kapitel 12: Lejemålets ophør og hævede lejemål.

Kapitel 13: Lejers normalistandsættelse ved fraflytning.

Kapitel 14: Tilsyn.

Kapitel 15: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser.

 

Bilag 1: Indholdsfortegnelse

Bilag 2: Vedligeholdelsesanvisning.

Bilag 3: Budget.

Bilag 4: Resultatopgørelse.

Bilag 5: Balance.

Bilag 6: Reviewinstruks.