Ilanngussaq 1

 

1) Aningaaseriviit (Pengeinstitutter).

2) Taarsigassarsisitsisarfiit (Realkreditinstitutter).

3) Aningaasaateqarfimmut akunnermiliuttartutut ingerlateqatigiiffiit (Fondsmæglerselskaber).

4) Aningaasalersuinernik ingerlatsivittut ingerlatseqatigiiffiit (Investeringsforvaltningsselskaber).

5) Inuunermik Sillimmasiisarfiit pensionisiaqartitsinermilu karsit (Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser).

6) Ileqqaagarnermik suliffeqarfiit (Sparevirksomheder).

7) Aningaasanik qarasaasiatigoortunik tunniussisartut (Udstedere af elektroniske penge).

8) Sillimmasiinermi akunnermiliuttartut, taakku inunnermik sillimmasiinernut imaluunniit sillimmasiinernik aningaasalersuinernut attuumassuteqartunut akunner-miliuttuugaangata (Forsikringsmæglere, når de formidler livsforsikring eller andre investeringsrelaterede forsikringer).

9) Nunani allani suliffeqarfiit nunami maani immikkoortortaqarfii, nr. 1-8 malillugit sulinermik ingerlataqartut (Udenlandske virksomheders filialer her i landet, der udøver virksomhed efter nr. 1-8).

10)  Aningaasalersuinermi peqatigiiffiit peqatigiiffiillu immikkut ittut, ani-ngaasalersuisunermi peqatigiiffiit ataatsimoorussat, aningaasarsiutigalugu peqatigiiffiit hedgeforeningillu (Investeringsforeninger og specialforeninger, kollektive investeringsforeninger, professionelle foreninger og hedgeforeninger).