BILAG A:

Terminaludstyr omfattet af Hjemmestyrets eneret pr. 15. oktober 2002

 

ISDN-nettet:
-
NT og LT enheder

 

Faste kredsløb:
- Modem/DTU-enheder, dersom det faste kredsløb etableres mellem to byer og/eller bygder eller dersom kredsløbet etableres mellem Grønland og Udlandet.

 

Routernet:
-
Modem/router