Bilag l

Tilskudssatser:

A. Når den samlede restgæld er mindre end 150.000 kr.:

Pengeinstitutlån Indfriede pengeinstitutlån Hjemmestyrelån og andet
By 1,3 1,2 1
Bygd/yderdistrikt 2,3 2,2 2

 

B. Når den samlede restgæld er mindst 150.000 kr.:

Pengeinstitutlån Indfriede pengeinstitutlån Hjemmestyrelån og andet
By 2,6 2,4 2
Bygd/yderdistrikt 4,6 4,4 4